www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Grondbeginselen

Hoofdstuk Radarzender

verkleinde voorvertoning van de website

Figuur 1: Voorbeeld van de website

De I-component van een niet-lineaire frequentiegemoduleerde zendpuls De Q-component van een niet-lineaire frequentiegemoduleerde zendpuls

Figuur 1: De I- en Q-component van een niet-lineaire frequentiegemoduleerde zendpuls

Een radarzender genereert de hoogfrequente energie waarmee de ruimte wordt gescand. Deze vaak vrij grote energie moet door een synchronisator in een bepaald tijdspatroon worden gemoduleerd om een tijdsreferentie te verkrijgen voor een time-of-flight meting van het signaal.

Leerdoelen in dit chapter

In dit hoofdstuk worden verschillende soorten zenders beschreven die in radarapparatuur worden gebruikt. De leerling moet dit hoofdstuk hebben voltooid:

Figuur 2: De I- en Q-component van een niet-lineaire frequentiegemoduleerde zendpuls