www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radiolokační vysílače

Kapitola: Radiolokační vysílače

zmenšený náhled webových stránek

Obrázek 1: Náhled webových stránek

Fázová část nelineárního frekvenčně modulovaného vysílacího impulsu Kvadraturní část nelineárního frekvenčně modulovaného vysílacího impulsu

Obrázek 1: Fázová a kvadraturní část nelineárních frekvenčně modulovaných vysílacích impulsů

Radarový vysílač generuje RF-energii potřebnou pro snímání volného prostoru. Často velmi velké množství energie musí být modulováno impulsem ze synchronizátoru ve specifickém časovém vzorci, aby se získala časová reference pro měření času signálu.

Cíle výuky

Tato kapitola popisuje různé typy vysílačů používaných v radarových soupravách. Po dokončení této kapitoly budete schopni:

Obrázek 2: Fázová a kvadraturní část nelineárních frekvenčně modulovaných vysílacích impulsů