www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи на радиолокацията

Раздел: Радарни предаватели

Преглед на уеб сайт

Изображение 1. Преглед на уеб сайт

Изображение 2. Фазови и квадратурни компоненти на сондиращ импулс с нелинейна честотна модулация

Фазова компонента на сондиращ импулс с нелинейна честотна модулация квадратурна компонента на сондиращ импулс с нелинейна честотна модулация

Изображение 1. Фазови и квадратурни компоненти на сондиращ импулс с нелинейна честотна модулация

Радарният предавател генерира високочестотна енергия, необходима за сондиране на пространството в което се намира целта. Често трябва да се импулсира значително количество енергия, за да се получи времева справка и по този начин да се даде възможност за измерване на свързаните с времето параметри на сигнала.

Цели на обучението

Този раздел описва различните видове предаватели, използвани в радарите. След изучаването на материала в този раздел, ще: