www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Radar Ufku

optik görüş çizgisi
Ölü Zon
optik ufuk
radar ufku
(radyo ufku)

Resim 1: Radar Ufku

optik görüş çizgisi
Ölü Zon
optik ufuk
radar ufku
(radyo ufku)

Resim 1: Radar Ufku

100 MHz in üzerindeki elektromanyetik dalgaların yayılması optik kurallara uygun olarak gerçekleşir. Yaklaşık istisnasız tüm radarların bu frekans bölgesinde çalışması nedeniyle bunlara ait dalga cepheleri sözde-optik kurallara uygun olarak yayılırlar. Bunun sonucu olarak optik ufuk üzerinde ki radar ışımasına başlangıçta kuramsal olarak bakmamız mümkün değildir. Her bir radar sisteminin kendine özgü hiç bir hedefin algılanamadığı bir ölü zonu bulunur.

Gerçekte radar frekanslı gönderim darbelerinin değişik hava katmanlarında farklı şiddette kırılması sayesinde optik ufuk çizgisi altında kalan radar ışınları ancak yer yüzeyine yansıtılabilmektedir. Bu beraberinde menzil- ve yükseklik tayininde bazı hataları da getirse bile, „ölü zonun“ küçülmesine yol açar. Bu hesaplama hataları etken yer küre çapı 8,5·106m (gerçek yarıçap: 6,4·106m) alınarak telafi edilir.