www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Radar Ufku

Optik görüş çizgisi
Ölü bölge
Optik ufuk
Radar ufku
(radyo ufku)

Resim 1: Radar Ufku

Optik görüş çizgisi
Ölü bölge
Optik ufuk
Radar ufku
(radyo ufku)

Resim 1: Radar Ufku

100 MHz in üzerindeki elektromanyetik dalgaların yayılması optik kurallara uygun olarak gerçekleşir. Hemen hemen istisnasız tüm radarların bu frekans bölgesinde çalışması nedeniyle bunlara ait dalga cepheleri yarı-optik (quasi-optical) yasalara uygun olarak yayılırlar.

Bunun sonucu olarak, başlangıçta radarın optik ufuğun ötesini görmesi kuramsal olarak mümkün değildir. Her bir radar sistemi kendine özgü hiç bir hedefin algılanamadığı bir ölü bölgeye sahiptir.

Gerçekte radar frekanslı gönderim darbesi farklı yoğunluktaki farklı hava katmanlarında kırılırken, gönderilen işaret optik ufuk çizgisi gerisindeki yer yüzeyine isabet edebilir. Bu beraberinde menzil- ve yükseklik tayininde bazı hataları da getirse bile, „ölü bölgenin“ küçülmesine yol açar. Bu hesaplama hataları etken yer küre çapı 8,5·106m (gerçek yarıçap: 6,4·106m) alınarak telafi edilir.