www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Principiile Radiolocaţiei

Orizont radar

Linia de vedere
Zona de umbră
Orizontul optic
Linia de vizibilitate a radarului
(orizont radar)

Ilustrație 1: Orizontul radar

Linia de vedere
Zona de umbră
Orizontul optic
Linia de vizibilitate a radarului
(orizont radar)

Ilustrație 1: Orizontul radar

Orizont radar

Undele electromagnetice respectă regulile opticii la frecvențe înalte (>100 MHz). Toate radarele funcționează în acest spectru de frecvențe și se propagă în conformitate cu optica cvasi-geometrică. Chiar și un fascicul radar îndreptat spre orizont se va îndepărta de suprafața Pământului, deoarece Pământul are o curbură. Prin urmare, o țintă care se află la o distanță care se încadrează în raza maximă de acțiune a radarului, dar sub orizontul acestuia, nu poate fi detectată - aceasta se află în „zona de umbră“.

Cu toate acestea, orizontul radar se află la o distanță mai mare decât orizontul vizual, deoarece variația indicelui de refracție în funcție de altitudinea atmosferei permite unda radar să se curbeze. Raza de curbură a traiectoriei undei este mai mare decât cea a Pământului, ceea ce permite fasciculului radar să treacă dincolo de linia directă de vizibilitate și, prin urmare, să reducă zona de umbră. Raza de curbură a Pământului este de 6,4·106m, în timp ce cea a undei radar este de 8,5·106m.