www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Propagacja fali elektromagnetycznej

Radarowa linia wzroku (horyzont radiowy)

optyczna linia wzroku
strefa martwa
horyzont optyczny
radarowa linia widzenia
(horyzont radiowy)

Rysunek 1. Horyzont radarowy

optyczna linia wzroku
strefa martwa
horyzont optyczny
radarowa linia widzenia
(horyzont radiowy)

Rysunek 1. Horyzont radarowy

Radarowa linia wzroku (horyzont radiowy)

Charakter rozchodzenia się fal elektromagnetycznych na wysokich częstotliwościach (powyżej 100 MHz) jest zbliżony do tego określonego przez prawa optyki. To właśnie w tym zakresie częstotliwości działają prawie wszystkie systemy radarowe. Zatem emitowane przez nie fale elektromagnetyczne rozchodzą się zgodnie z zasadami quasi-optycznymi. Wyjątkiem są tak zwane radary over-the-horizon.

Krzywizna powierzchni Ziemi może uniemożliwić radarowi wykrycie celu w zasięgu określonym przez równanie zasięgu radaru. Konsekwencją krzywizny Ziemi jest to, że dla każdego radaru istnieje tak zwana strefa martwa, w której nie można wykryć żadnego celu. Linia na powierzchni Ziemi oddzielająca linię widzenia radaru od jego strefy martwa nazywana jest horyzontem radarowym lub horyzontem radiowym.

Należy zauważyć, że w praktyce horyzont radiowy nie pokrywa się z horyzontem optycznym. Wynika to z faktu, że linie propagacji elektromagnetycznej w zasięgu radaru zakrzywiają się, gdy przechodzą przez warstwy atmosfery o różnych właściwościach. Zjawisko to nazywane jest refrakcją fal elektromagnetycznych. Umożliwia to radarom wykrywanie celów poza linią horyzontu optycznego.

Oczywiście odległości pokonywane przez zakrzywione fale elektromagnetyczne będą również inne niż w przypadku linii prostych. Z tego powodu wystąpią błędy w pomiarze zasięgu i wysokości celu. W praktyce takie błędy są eliminowane poprzez użycie równoważnego promienia Ziemi (8,5·106m) zamiast jej rzeczywistego promienia (6,4·106m).