www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Saçılma

Saçılma

Resim 1: Saçılma

(Saçılmanın İngilizce de üç karşılığı var: scattering, dispersion ve diffusion) Bir ışın örneğin, toz bulutları yada yağmur taşıyan cephe ihtiva eden hava ortamında serbest olarak dolaşan, yansıtıcı küçük parçacıklara rastladığında saçılır. Bu parçacıkların tamamının yarattığı, ancak daha büyük cisimlerde rastlamadığımız saçılma denen bir olay meydana gelir.

Bulutlar, sis ve yağmur bölgeleri 10 cm den daha küçük dalga boylarında geniş alana yayılı yansıma işaretleri (meteorolojik parazit yansımaları) üretirler. Yağmur bölgeleri içinden geçebilen dalgalar nispeten daha az zayıflamaya maruz kalırlar.

Göriş
uzalığı
(ayak)
Mutlak su muhtevası (g/m3)
Gidiş ve geliş zayıflaması (dB/NM)

Resim 2: Şaçılmada iki yönlü (gidiş ve geliş) zayıflama

Göriş
uzalığı
(ayak)
Mutlak su muhtevası (g/m3)
Gidiş ve geliş zayıflaması (dB/NM)

Resim 2: Şaçılmada iki yönlü (gidiş ve geliş) zayıflama

Göriş
uzalığı
(ayak)
Mutlak su muhtevası (g/m3)
Gidiş ve geliş zayıflaması (dB/NM)

Resim 2: Şaçılmada iki yönlü (gidiş ve geliş) zayıflama