www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Basics

Difuzní odraz

Obrázek 1: Difuzní odraz

diffuse Reflexion

Obrázek 1: Difuzní odraz

Difuzní odraz

K difuznímu odrazu dochází, když elektromagnetické vlny dopadají na nehladký povrch, tj. povrch, jehož drsnost (nerovnost) má rozměry úměrné vlnové délce λ. V tomto případě se na rozdíl od zrcadlového odrazu vlna odráží v různých směrech (obrázek 1). Energie primární (dopadající) elektromagnetické vlny je tedy rozptýlena.

Difuzní odraz elektromagnetických vln má zvláštní význam při dálkovém průzkumu pomocí radaru se syntetickou aperturou (SAR).