www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Grondbeginselen

Spiegelreflexion

Figuur 1: Spiegelreflectie

Spiegelreflectie

Figuur 1: Spiegelreflectie

Spiegelreflectie

Reflectie is een verandering van de richting van het golffront op een grensvlak tussen twee media van verschillende dichtheid, waarbij het golffront terugkeert naar het medium van waaruit het afkomstig was. Indien het grensvlak glad is, wordt dit proces spiegelreflectie genoemd.

In de wiskundige beschrijving van de diffractie van elektromagnetische golven wordt de term „spiegelglad oppervlak“ gedefinieerd als specifiek voor een bepaalde golflengte λ of een bepaald bereik van golflengten. Een glad oppervlak is een oppervlak waarvan de ruwheid veel kleiner is dan de golflengte. In de praktijk wordt een oppervlak waarvan de ruwheid niet meer dan een dertigste van de invallende golflengte bedraagt, als glad beschouwd. In dit geval kan de diffuse verstrooiing die bij zo'n geringe ruwheid optreedt, worden verwaarloosd.

Spiegelreflectie betekent dat de hoek waaronder de gereflecteerde golf zich voortplant, gelijk is aan de hoek waaronder de invallende golf aankwam. De wet van speculaire weerkaatsing wordt als volgt geformuleerd: De hoek van inval is gelijk aan de hoek van reflectie. Tijdens de weerkaatsing is er ook een fasesprong van 180° in de golf.

Een praktisch voorbeeld van het effect van weerkaatsing van golven van betrekkelijk gladde oppervlakken is de vorming van een antennestralingspatroon door weerkaatsing van het aardoppervlak. Een dergelijk mechanisme voor de vorming van antennepatronen wordt bijvoorbeeld aangetroffen in meter-golf radars zoals de P-18. In het geval van de P-18 moet hij een radarlocatie kiezen waar geen oneffenheden groter dan 1 m binnen een radius van 1000 m zijn om diffuse verstrooiingsverliezen te beperken. Deze benadering beschrijft de relatie tussen de golflengte van de radar en de grootte van deze asperiteiten. De afstand „tot 1000 m“ vloeit voort uit de grootte van de Fresnel-zone rond de radar.