www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Basics

Úplný odraz

Obrázek 1: Úhel kritické polohy mezi úplným odrazem a refrakcí

Obrázek 1: Úhel kritické polohy mezi úplným odrazem a refrakcí

Úplný odraz

Pokud paprsek energie dopadá na hranici prostředí pod úhlem α větším než Θlim, je zcela odražen. Úhel, při kterém dojde k úplnému odrazu, se nazývá kritický úhel Θlim.

Diagram vpravo ukazuje vznik kritického úhlu, a tím i úplného odrazu, když čelo elektromagnetické vlny přechází z opticky hustého prostředí do opticky řidšího prostředí. Opticky hustší prostředí je označeno tmavě modrou barvou a vyznačuje se (větším) indexem lomu n1, řidší prostředí barvou pozadí a menším indexem lomu n2.

Kritický úhel se vypočítá podle vzorce

Vzorec pro kritický úhel Θ_lim

(1)

Úplný odraz je příčinou přírodních jevů, jako je přelud nebo zdánlivě mokré ulice v letním horku. Při šíření elektromagnetických vln je příčinou anomálií, jako je suprarefrakce a duktace. Úplný odraz nachází praktické uplatnění v optických kabelech.