www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи на радиолокацията

Пълно вътрешно отражение

пълно отражение
граничният ъгъл
пречупване

Изображение 1: Граничен ъгъл между пълното вътрешно отражение и пречупването

Изображение 1: Граничен ъгъл между пълното вътрешно отражение и пречупването

Пълно вътрешно отражение

Ако енергиен лъч попадне на границата на средата под ъгъл α, по-голям от Θlim, той се отразява напълно. Ъгълът, при който се получава такова пълно вътрешно отражение, се нарича граничен ъгъл Θlim.

Диаграмата вдясно показва появата на критичния ъгъл и съответно на пълно вътрешно отражение, когато фронтът на електромагнитна вълна преминава от оптически по-плътна среда в оптически по-рядка среда. Оптически по-плътната среда е отбелязана с тъмносин цвят и се характеризира с (по-голям) показател на пречупване n1, а по-рядката среда - с фонов цвят и по-малък показател на пречупване n2.

Граничният ъгъл се определя по формулата

Уравнение за граничния ъгъл Θ_lim

(1)

Пълното вътрешно отражение е причината за природни явления като миража или като привидно мокрите улици в летните горещини. При разпространението на електромагнитните вълни тя е причина за аномалии като свръхрефракция и канализация (ducting). На практика пълното вътрешно отражение се използва в оптичните кабели.