www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Bükülme

Elektromanyetic
dalga cephesi
Engel
Gölge zon
Alma alanı

Resim 1: Elektromanyetik dalgaların bükülmesi

Elektromanyetic
dalga cephesi
Engel
Gölge zon
Alma alanı

Resim 1: Elektromanyetik dalgaların bükülmesi

Düz bir hatta yayılan dalgalar yollarında yayılmalarını engelleyen yada sınırlayan bir nesne ile karşılaştıklarında bükülme adını verdiğimiz bir sapmaya maruz kalırlar. Dalganın yayıldığı düz hattan sapma, yayılan dalganın dalga boyu, engelleyen nesnenin boyutlarından ne kadar büyükse o kadar daha fazla olur.

Elektromanyetik dalgaların bükülmeye uğradıkları nesnenin tepe noktasına yakın etek bölümlerinde enerjinin alınması yinede mümkün olabilir. Buradan, elektromanyetik dalgaların yer küresi etrafında, yayılma yönlerinde bükülmelere tabi olduğu sonucuna varabiliriz. Ufuk çizgisi altında kalan hedeflerin yerlerinin tayini bu bakımdan kuramsal olarak mümkün olabilmektedir.

Hedeflerin yerinin belirlenmesinin hala mümkün olabildiği ufuk çizgisi altında kalan bu bölgeye bükülme bölgesi veya yarı gölge denir. Bu bölge matematiksel olarak değil, daha doğrusu aşkın fonksiyonlarla (değişkenler ve parametreler yardımıyla cebirsel olarak belirtilemeyen fonksiyon, İngilizcesi: transcendental function) tanımlanabilir.