www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Bükülme

Elektromanyetik
dalga cephesi
Engel
Gölge bölge
Alma alanı

Resim 1: Elektromanyetik dalgaların bükülmesi

Elektromanyetik
dalga cephesi
Engel
Gölge bölge
Alma alanı

Resim 1: Elektromanyetik dalgaların bükülmesi

Düz bir hatta yayılan dalgalar yollarında yayılmalarını engelleyen ya da sınırlayan nesneler ile karşılaştıklarında bükülme (diffraction) adını verdiğimiz bir sapmaya maruz kalırlar. Dalganın yayıldığı düz hattan sapması, yayılan dalganın dalga boyu, engelleyen nesnenin boyutlarından ne kadar büyükse o kadar daha fazla olur.

Elektromanyetik dalgaların bir engelin etrafını saran bu etkisi sayesinde gölge bölgelerde alım yine de mümkündür. Buradan, elektromanyetik dalgaların yer küresi etrafında, yayılma yönlerinde bükülmelere tabi olduğu sonucuna varabiliriz. Bu bakımdan ufuk çizgisi altında kalan hedeflerin yerlerinin tayini kuramsal olarak mümkün olabilmektedir.

Hedeflerin yerinin belirlenmesinin hala mümkün olabildiği ufuk çizgisi altında kalan bu bölgeye bükülme bölgesi veya yarı-gölge denir. Matematiksel olarak bu bölge hesaplanamaz ya da sadece aşkın işlevlerle (transcendental function) yaklaşık olarak tanımlanabilir.