www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Grondbeginselen

Diffractie

elektromagnetische
golffront
hindernis
schaduwzone
detectiegebied

Figuur 1: Diffractie van elektromagnetische golven

elektromagnetische
golffront
hindernis
schaduwzone
detectiegebied

Figuur 1: Diffractie van elektromagnetische golven

Diffractie

Diffractie is het verschijnsel dat een elektromagnetische golf van richting verandert wanneer hij op een obstakel stuit. Dit verschijnsel zorgt ervoor dat de elektromagnetische golf om een obstakel heen buigt (figuur 1) en doordringt in een gebied dat voor geometrische optiek ontoegankelijk is. Deze afbuiging is sterker naarmate de voortplantende elektromagnetische golf langer is in vergelijking met de grootte van het obstakel.

Een golf die door het diffractie-effect van voortplantingsrichting verandert, dringt het schaduwgebied binnen. De energie van deze golf is veel zwakker dan die van een golf die geen diffractie ondergaat. Daarom wordt het gebied waar de verstrooide golf binnendringt, de penumbra genoemd. Niettemin kan zelfs een verzwakt signaal met een geschikte ontvanger worden gedetecteerd.

Een praktisch resultaat dat dankzij het verschijnsel diffractie kan worden bereikt, is een vergroting van het bereik van een radarinstrument in vergelijking met line-of-sight, d.w.z. wanneer een radardoel zelfs voorbij de horizon kan worden gedetecteerd.

In sommige gevallen is het mogelijk om, bij gebruik van een zeer hoog vermogen en lage frequenties, een elektromagnetische golf over de hele wereld te verspreiden dankzij het verschijnsel diffractie.