www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Basics

Difrakce

čelo
elektromagnetické
vlny
překážka
stínová oblast
oblast detekce

Obrázek 1: Difrakce elektromagnetických vln

čelo
elektromagnetické
vlny
překážka
stínová oblast
oblast detekce

Obrázek 1: Difrakce elektromagnetických vln

Difrakce

Difrakce (nebo ohyb) je jev, při kterém elektromagnetická vlna při setkání s překážkou mění směr. Tento jev způsobuje, že se elektromagnetická vlna ohýbá kolem překážky (obrázek 1) a proniká do oblasti nepřístupné geometrické optice. Tato výchylka je tím silnější, čím delší je šířící se elektromagnetická vlna v porovnání s velikostí překážky.

Vlna, která v důsledku difrakčního efektu mění směr svého šíření, proniká do oblasti stínu. Energie této vlny je mnohem slabší než energie vlny, u které nedochází k difrakci. Z tohoto důvodu se oblast, do které proniká difraktovaná vlna, nazývá polostín. Nicméně i oslabený signál lze pomocí vhodného přijímače zachytit.

Praktickým výsledkem, kterého lze dosáhnout díky jevu difrakce, je zvýšení dosahu radarového přístroje ve srovnání s dosahem na přímou viditelnost, tj. když lze radarový cíl detekovat i za horizontem.

V některých případech je možné při použití velmi vysokého výkonu a nízkých frekvencí šířit elektromagnetické vlny kolem zeměkoule díky jevu difrakce.