www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи на радиолокацията

Дифракция

фронт на
електромагнитна
вълна
препятствие
зона на сянка
зона на откриване
(зона на полусянка)

Изображение 1: Дифракция на електромагнитни вълни

фронт на
електромагнитна
вълна
препятствие
зона на сянка
зона на откриване
(зона на полусянка)

Изображение 1: Дифракция на електромагнитни вълни

Дифракция

Дифракцията е явление, при което електромагнитната вълна променя посоката си, когато срещне препятствие. Това явление кара електромагнитната вълна да се огъва около препятствие (Изображение 1) и да прониква в област, недостъпна за геометричната оптика. Това отклонение е толкова по-силно, колкото по-дълга е разпространяващата се електромагнитна вълна в сравнение с размера на препятствието.

Вълна, която променя посоката си на разпространение поради ефекта на дифракция, прониква в областта на сянката. Енергията на тази вълна е много по-слаба от тази на вълна, която не изпитва дифракция. Поради тази причина областта, в която прониква дифрактираната вълна, се нарича полусянка. Въпреки това с подходящ приемник може да се открие дори отслабен сигнал.

Практически резултат, който може да се постигне благодарение на явлението дифракция, е увеличаването на обхвата на радарния уред в сравнение с обхвата на пряката видимост, т.е. когато радарната цел може да бъде засечена дори отвъд хоризонта.

В някои случаи, при използване на много висока мощност и ниски честоти, е възможно електромагнитна вълна да се разпространи около земното кълбо благодарение на явлението дифракция.