www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Propagacja fali elektromagnetycznej

Dyspersja

Rysunek 1: Dyspersja na pryzmacie

Rysunek 1: Dyspersja na pryzmacie

Dyspersja

Dyspersja to zależność współczynnika załamania światła od długości fali. Ponieważ sama długość fali zależy od prędkości propagacji, różne prędkości powodują różne współczynniki załamania światła.

Różnica prędkości fal o różnych częstotliwościach przejawia się szczególnie wyraźnie w niektórych materiałach, np. w pryzmacie ze szkła krzemiennego, w którym białe światło słoneczne rozbija się na swoje barwy widmowe.

Zjawisko to prowadzi do powstania tęczy przez kropelki wody w atmosferze.