www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Basics

Disperze

Obrázek 1: Disperze na hranolu

Obrázek 1: Disperze na hranolu

Disperze

Disperze je závislost indexu lomu na vlnové délce. Protože samotná vlnová délka závisí na rychlosti šíření, mají různé rychlosti za následek různé indexy lomu.

Rozdíl v rychlosti vlnění různých frekvencí se projevuje zvláště zřetelně v některých materiálech, například v hranolu z křemenného skla, v němž se bílé sluneční světlo rozkládá na spektrální barvy.

Tento jev vede ke vzniku duhy prostřednictvím vodních kapek v atmosféře.