www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи на радиолокацията

Дисперсия

Изображение 1: Дисперсия върху призма

Изображение 1: Дисперсия върху призма

Дисперсия

Дисперсията е зависимостта на показателя на пречупване от дължината на вълната. Тъй като самата дължина на вълната зависи от скоростта на разпространение, различните скорости водят до различни показатели на пречупване.

Разликата в скоростта на вълните с различни честоти се проявява особено ясно в някои материали, като например призмата от кремъчно стъкло, в която бялата слънчева светлина се разделя на спектралните си цветове.

Това явление води до образуването на дъгата чрез водните капки в атмосферата.