www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Kırılma

gelen
ışın
optik olarak
seyrek ortam
optik olarak
yoğun ortam
kırılmış
ışın

Resim 1: Farklı yoğunluklara sahip iki ortamın sınırında kırılma

gelen
ışın
optik olarak
seyrek ortam
optik olarak
yoğun ortam
kırılmış
ışın

Resim 1: Farklı yoğunluklara sahip iki ortamın sınırında kırılma

Kırılma, bir dalganın farklı ortamlardan geçerken hızının değişmesinden kaynaklanan, n kırılma katsayısı ile ifade edilen fiziksel bir olaydır. Bir dalga farklı hızlarla yayıldığı farklı iki ortamın birleştiği sınır düzlemine eğik olarak isabet ettiğinde bu sınır düzleminde dalganın hızı değişir.

Öte yandan bu olay dalganın yönünü de değiştirir, diğer bir ifade ile dalga sınır çizgisinde kırılır. Elektromanyetik dalga, optik olarak seyrek bir ortamdan daha yoğun bir ortama girdiği noktadaki dik hattan daima uzaklaşarak kırılır.

Optik olarak seyrek ortamda gelen ışının açısı α, yoğun olan ortamda kırılan ışınınki ise β olsun; gelen ve kırılan ışınlar ile dikey hat aynı düzlemde olmak kaydıyla bu olayda Snell Kırılma Kanunu uygulanır.

n = sin α (1)
sin β

Resim 2: Akrilik bir parçadan geçen lazer kalemi ışığının sapması.

Resim 2: Akrilik bir parçadan geçen lazer kalemi ışığının sapması.

Bu ifade her bir ortam ikilisi için ışının geliş açısından bağımsızdır ve Kırılma Katsayısı olarak adlandırılır. Bu katsayı aynı zamanda iki ortamda ki yayılma hızlarının da oranıdır.

Yoğun ve seyrek ortamlardaki kırılma, ışının geliş açısının değerine bağlı olarak yansımaya da yol açabilir. Menzil aşımlarına ve hatta melek olarak adlandırılan istenilmeyen yankı işaretlerinin oluşmasına sebep olabilen bu olay radarlarda anormal dalga yayılması olarak adlandırılır.