www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Propagacja fali elektromagnetycznej

Załamanie

promień
przychodzący
ośrodek,
który ma
mniejszą
prędkość
ośrodek
o większej
prędkości
promień
załamany

Rysunek 1: Załamanie fal elektromagnetycznych

promień
przychodzący
ośrodek,
który ma
mniejszą
prędkość
ośrodek
o większej
prędkości
promień
załamany

Rysunek 1: Załamanie fal elektromagnetycznych

Załamanie

Załamanie to zmiana kierunku fali spowodowana zmianą jej prędkości. Na fale radiowe przechodzące przez atmosferę mają wpływ pewne czynniki, takie jak temperatura, ciśnienie, wilgotność i gęstość. Czynniki te mogą powodować załamanie fal radiowych, gdy przechodzą one z jednego ośrodka do drugiego, w którym prędkość rozchodzenia się jest inna. Załamanie następuje, gdy fala podróżująca przez dwa różne ośrodki przechodzi przez granicę ośrodków i ugina się w kierunku zgodnym z normą lub od niej oddalonym. Ugięcie to zawsze następuje w kierunku ośrodka o mniejszej prędkości rozchodzenia się.

Prawo załamania Snella opisuje zależność między promieniami padającymi i załamanymi, gdy promienie świetlne napotykają granicę między dwoma różnymi materiałami przezroczystymi, i jest przedstawione w tym wzorze:

n = v1 = sin α (1)
v2 sinβ

Rysunek 2: wskaźnik laserowy i blok akrylowy.

Rysunek 2: wskaźnik laserowy i blok akrylowy.

Współczynnik załamania n jest niezależny od różnych kątów padania α. Wynika on nawet z zależności między różnymi prędkościami v1 i v2 rozchodzenia się promieni w różnych ośrodkach.