www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Basics

Lom vlnění

příchozí
paprsek
médium,
které má
nižší
rychlost
prostředí,
které má
vyšší
rychlost
lomený
paprsek

Obrázek 1: Lom vlnění

příchozí
paprsek
médium,
které má
nižší
rychlost
prostředí,
které má
vyšší
rychlost
lomený
paprsek

Obrázek 1: Lom vlnění

Lom vlnění

Lom vlnění (nebo refrakce) je změna směru vlnění v důsledku změny jeho rychlosti. Rádiové vlny procházející atmosférou jsou ovlivněny určitými faktory, jako jsou teplota, tlak, vlhkost a hustota. Tyto faktory mohou způsobit lom rádiových vln při jejich přechodu z jednoho prostředí do jiného, ve kterém je rychlost šíření jiná. K lomu dochází, když vlna procházející dvěma různými prostředími prochází hranicí těchto prostředí a ohýbá se směrem k normále nebo od ní. Tento ohyb je vždy směrem k médiu, které má nižší rychlost šíření.

Snellův zákon lomu popisuje vztah mezi dopadajícími a lomenými paprsky, když světelné paprsky narazí na hranici mezi dvěma různými průhlednými materiály, a je znázorněn v tomto vzorci:

n = v1 = sin α (1)
v2 sinβ

Obrázek 2: laserové ukazovátko a akrylátový blok.

Obrázek 2: laserové ukazovátko a akrylátový blok.

Index lomu n je nezávislý na různých úhlech dopadu α. Je to dokonce vztah různých rychlostí v1 a v2 šíření v různých prostředích.