www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи на радиолокацията

Пречупване

входящ
лъч
среда,
която има
по-ниска
скорост
среда,
която
има по-висока
скорост
пречупен
лъч

Изображение 1: Пречупване

входящ
лъч
среда,
която има
по-ниска
скорост
среда,
която
има по-висока
скорост
пречупен
лъч

Изображение 1: Пречупване

Пречупване

Пречупването или рефракцията е промяната на посоката на вълната поради промяна на нейната скорост. Радиовълните, преминаващи през атмосферата, се влияят от определени фактори, като температура, налягане, влажност и плътност. Тези фактори могат да доведат до пречупване на радиовълните при преминаването им от една среда в друга, в която скоростта на разпространение е различна. Пречупването се получава, когато вълна, пътуваща през две различни среди, преминава през границата на средите и се огъва към или от нормалната. Това огъване винаги е към средата, която има по-малка скорост на разпространение.

Законът на Снел за пречупването описва връзката между падащите и пречупените лъчи, когато светлинните лъчи срещат границата между два различни прозрачни материала, и е показан в тази формула:

n = v1 = sin α (1)
v2 sinβ

Изображение 2: лазерна показалка и акрилен блок.

Изображение 2: лазерна показалка и акрилен блок.

Показателят (или коефициентът) на пречупване n не зависи от различните ъгли на падане α. Той е равномерен на връзката между различните скорости v1 и v2 на разпространение в различните среди.