www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Güç Yoğunluğu

Yayılma yönü

Resim 1: Dalga yayılmasının tanımı

Yayılma yönü

Resim 1: Dalga yayılmasının tanımı

Bir iletkenden alternatif akım geçtiğinde bu iletken etrafında değişken bir manyetik alan meydana gelir. Bir iletkene ucundan bir üreteç tarafından sürekli enerji verilirse bu enerji iletkenin uçlarından ayrılabilir ve serbest hacme elektromanyetik dalgalar biçiminde yayılabilir. (bakınız: Anten Tekniği)

Bir elektromanyetik alanda bulunan enerjinin hesaplanması için elektrik ve manyetik alan verilerinin her zaman bilinmesi gerekir. Her iki büyüklükte uzaysal, zamana bağımlı vektörlerdir.

Enerji iletimi eşliğinde z- yönündeki dalga yayılması, E ve H vektörlerine dik Poynting vektörü olarak adlandırılan S vektörü ile gerçekleşir. z yayılma yönüne dik 1 m² lik bir yüzeye bir saniye içinde akan elektromanyetik alan enerji miktarına güç yoğunluğu denir.

E ve H vektörlerinin çarpımı matematiksel olarak şöyle ifade edilir:

Elektrik alan vektörü [V/m]
Manyetik alan vektörü [A/m]
Poynting vektörü [VA/m]
Elektrik alan vektörü [V/m]
Manyetik alan vektörü [A/m]
Poynting vektörü [VA/m]

E alan birimi V/m, H alan birimi A/m olduğundan S Poynting vektörü birimi VA/m² dir. Bu birim aslında birim alana isabet eden gücü vermektedir.

Işıma şiddeti, yada güç yoğunluğu serbest hacimde mesafenin karesine ters oranla azalır, bununla beraber E ve H vektörlerinin azalması doğrusaldır. Güç yoğunluğu azalma katsayısı 1/d², E ve H alanları azalma katsayıları ise 1/d dir.

P = P0· 1 ; E = E0· 1
P0 = Güç yoğunluğu
E0 = Serbest hacimde ki alan kuweti,
      (engel bulunmayan)
(2)
R2 R

Eğer ışıma yönünde her hangi bir biçimde soğurucu ortam varsa ilave zayıflamalar ortaya çıkar.