www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Basics

Честоти и обхвати

Спектърът на електромагнитните вълни има честоти до 1024 Hz. Този голям общ диапазон е разделен в различни подрегиони поради различните физичеснки свойства. Има едно исторически възникнало разпределение на честотите в различни обхвати, което на места все още се използва. В НАТО обаче се използва едно ново и по-нагледно разпределение според латинската азбука.

Един общ преглед показва следната графика:

Фиг. 1: Честотни диапазони и вълнови обхвати, които се използват от радар.

Фиг. 1: Честотни диапазони и вълнови обхвати, които се използват от радар.

Frequenz- und Wellenbereiche

Фиг. 1: Честотни диапазони и вълнови обхвати, които се използват от радар.

Фиг. 2: Някои радиолокатори с техния честотен диапазон

Фиг. 2: Някои радиолокатори с техния честотен диапазон

Фиг. 2: Някои радиолокатори с техния честотен диапазон

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.


Sponsors: