www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Elektromanyetik Dalgaların Yayılması

İnternet temsil önizleme

Resim 1: İnternet temsil önizleme

Elektromanyetic
dalga cephesi
Engel
Gölge bölge
Alma alanı

Resim 1: Elektromanyetik dalgaların bükülmesi (diffraction)

Elektromanyetik dalgaların yayılmasını etkileyen faktörlerin bilinmesi, hava trafiğinde ortaya çıkan oluşumlar ve önlemlerin anlaşılması için çok önemlidir. Radyo tekniğinde bu serbest hacimler iletim kanalları olarak kullanılırlar. Bu alan genellikle atmosferdir. Bunlar, uzayda, dünyanın atmosferinde ve diğer ortamlarda günün saatine, mevsim ve hava koşullarına bağlı olarak farklı frekanslarda ortaya çıkan dalga yayılma özellikleridir.

Bunlar burada, antenin uzak bölgesindeki düz dalga cephelerinin nispeten basit koşulları ile sınırlıdır.

„Elektromanyetik Dalga Yayılımı“ bölümünün içeriği „Radar Temelleri“ kursu için önceden bilinmesi gereken temel bir konudur. Bu bölüm fizik derslerinde konuyla ilgili öğretilenlerin bir tekrarıdır.

Elektromanyetic
dalga cephesi
Engel
Gölge bölge
Alma alanı

Resim 2: Elektromanyetik dalgaların bükülmesi (diffraction)