www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Elektromanyetik Dalgaların Yayılması

İnternet temsil önizleme

Resim 1: İnternet temsil önizleme

Elektromanyetic
dalga cephesi
Engel
Gölge zon
Alma alanı

Resim 1: Elektromanyetik dalgaların bükülmesi

Radyo tekniğinde serbest hacimler iletim kanalları olarak kullanılırlar. Bu alan genellikle atmosfer olur. Gönderici ile alıcı arasındaki mesafenin yayınlanan enerjinin dalga boyuna göre çok çok büyük olması dalgaların yayılımının incelenmesini daha da kolaylaştırır. Böylece incelemelerimizi daha uzaklarda ki düz dalga cephelerinin basit ilişkileri ile sınırlı tutabiliriz.

„Elektromanyetik Dalga Yayılımı“ bölümünün içeriği „Radar Temelleri“ kursu için önceden bilinmesi gereken temel bir konudur. Bu bölüm fizik derslerinde konuyla ilgili öğretilenlerin bir tekrarıdır.

Elektromanyetik dalgaların yayılmasını etkileyen faktörlerin bilinmesi, hava trafiğinde ortaya çıkan oluşumların ve önlemlerin anlaşılması için çok önemlidir.

Atmosfer ve diğer ortamlar gibi serbest hacimlerde; farklı frekanslar için günün zamanına, yılın zamanına ve meteorolojik etmenlere bağlı olarak dalga yayılım özellikleri ortaya çıkar.

Elektromanyetic
dalga cephesi
Engel
Gölge zon
Alma alanı

Resim 2: Elektromanyetik dalgaların bükülmesi