www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Propagacja fali elektromagnetycznej

Dodatek: Rozchodzenie się fal w przestrzeni

verkleinerte Vorschau der Internetseite

Rysunek 1: Podgląd strony w Internecie

czoło fali
elektromagnetycznej
przeszkoda
strefa cienia
strefa recepcji

Rysunek 1: Dyfrakcja fal elektromagnetycznych

Znajomość czynników wpływających na propagację fal elektromagnetycznych jest ważna dla zrozumienia zjawisk i działań występujących w radiokomunikacji i obserwacji radarowej. Są to cechy rozchodzenia się fal, które występują na różnych częstotliwościach w wolnej przestrzeni, w atmosferze ziemskiej i w innych ośrodkach w zależności od pory dnia, pory roku i warunków atmosferycznych.

Ograniczono się tu do stosunkowo prostych zależności frontów fal płaskich w polu dalekim anteny.

czoło fali
elektromagnetycznej
przeszkoda
strefa cienia
strefa recepcji

Rysunek 2: Dyfrakcja fal elektromagnetycznych

Treści zawarte w rozdziale „Propagacja fal“ są wymagane jako warunek wstępny do kursu „Podstawy radaru“. Rozdział ten jest powtórzeniem znanych tematów z lekcji fizyki.