www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Grondbeginselen

Aanhangsel: Golfvoortplanting in de ruimte

Voorbeeld van de pagina op het internet

Figuur 1: Voorbeeld van de pagina op het internet

elektromagnetisch
golffront
hindernis
schaduwzone
ontvangstruimte

Figuur 1: Diffractie van elektromagnetische golven

Kennis van de factoren die van invloed zijn op de voortplanting van elektromagnetische golven is belangrijk voor het begrijpen van verschijnselen en handelingen die zich voordoen bij radiocommunicatie en radartoezicht. Dit zijn golfvoortplantingseigenschappen die zich voordoen bij verschillende frequenties in de vrije ruimte, in de aardatmosfeer en in andere media, afhankelijk van het tijdstip van de dag, het seizoen en de weersomstandigheden.

Zij beperkt zich hier tot de betrekkelijk eenvoudige verhoudingen van de vlakke-golffronten in het verre veld van de antenne.

elektromagnetisch
golffront
hindernis
schaduwzone
ontvangstruimte

Figuur 2: Diffractie van elektromagnetische golven

De inhoud van het hoofdstuk „Golfpropagatie“ is vereist als voorwaarde voor een cursus „Radar Basiskennis“. Dit hoofdstuk is een herhaling van bekende onderwerpen uit de natuurkundelessen.