www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Basics

Dodatek: Šíření vln v prostoru

Náhled stránky na internetu

Obrázek 1: Náhled stránky na internetu

elektromagnetické
vlny
překážka
stínová zóna
dozorovaná zóna

Obrázek 1: Difrakce elektromagnetických vln

Znalost faktorů, které ovlivňují šíření elektromagnetických vln, je důležitá pro pochopení jevů a dějů, které se vyskytují v rádiové komunikaci a radarovém sledování. Jedná se o charakteristiky šíření vln, které se vyskytují na různých frekvencích ve volném prostoru, v zemské atmosféře a v jiných prostředích v závislosti na denní době, ročním období a povětrnostních podmínkách.

Omezuje se zde na relativně jednoduché vztahy rovinných vlnových front ve vzdáleném poli antény.

elektromagnetické
vlny
překážka
stínová zóna
dozorovaná zóna

Obrázek 2: Difrakce elektromagnetických vln

Obsah kapitoly „Šíření vln“ se předpokládá v kurzu „Základy radaru“. Tato kapitola je opakováním známých témat z hodin fyziky.