www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Basics

Приложение: Разпространение на вълните

Предварителен преглед на страницата в интернет

Изображение 1: Предварителен преглед на страницата в интернет

електромагнитен
вълнови фронт
препятствие
зона на сянката
приемна зона

Изображение 1: Дифракция на електромагнитни вълни

Познаването на факторите, които оказват влияние върху разпространението на електромагнитните вълни, е важно за разбирането на явленията и действията, които възникват в радиокомуникациите и радиолокационното наблюдение. Това са характеристики на разпространение на вълни, които се проявяват при различни честоти в свободното пространство, в земната атмосфера и в други среди в зависимост от времето на деня, сезона и метеорологичните условия.

Тук той се ограничава до относително простите връзки на фронтовете на плоските вълни в далечното поле на антената.

електромагнитен
вълнови фронт
препятствие
зона на сянката
приемна зона

Изображение 2: Дифракция на електромагнитни вълни

Съдържанието на главата «Разпространение на вълните» се предполага в курса «Основи на радиолокацията». Тази глава представлява повторение на известни теми от уроците по физика.