www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Anteny radarowe

Przełącznik ustawiony na 0 stopni: obie anteny są zasilane w fazie. Wynikowy wykres wskazuje główny kierunek. click to switch

Rysunek 1: Dwa elementy anteny zasilane z tego samego źródła, jeden z nich może być zasilany z opóźnieniem przez kontrolowany przesuwnik fazowy. Przełącznik można obsługiwać kliknięciem myszy. (powrót do strony) (Obraz interaktywny)