www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи на радиолокацията

Превключвател, поставен на 0 градуса: двете антени се захранват във фаза. Получената диаграма сочи в основната посока. click to switch

Изображение 1: Два антенни елемента, захранвани от един и същ източник, като единият от тях може да се захранва със закъснение чрез управляем фазов превключвател. Превключвателят може да се управлява с щракване на мишката. (назад към страницата)
((интерактивно изображение))