www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Anten Başarı Testi

Ad:______________________________________

Bu bölümü tamamladığınızda aşağıda yer alan soruları yazılı olarak yanıtlamanız gerekir.
(Lütfen bu sayfanın çıktısını alınız.)

Radar temelleri hakkındaki aşağıdaki soruları yanıtlayınız. Yanıtlamak için 30 dakika yeterlidir. Hesap makinesi kullanabilirsiniz, ancak örnekleri, hesapları kafadan yapılabilecek şekilde seçiniz.

 1. Eğer bir demet yığınlı kosekant-kare parabolik antende en üst ışıma elemanı arızalı ise aşağıdakilerden hangisi meydana gelir

    Yüksekten uçan hedefler daha kötü algılanır, ya da
    alçaktan uçan hedefler daha kötü algılanır?

   

 2. Bir Faz Dizi Antenin bir doğrusal dizisi, her birinde 36 adet ışıma elemanı bulunan 44 adet sıradan meydana gelmiştir. Bu anten için kaç adet faz kaydırıcıya ihtiyaç vardır:

    36 adet faz kaydırıcı,
    44 adet faz kaydırıcı, veya
    1584 adet faz kaydırıcı?

   

 3. Bir tek-darbe antenin toplayıcı kanalında bir hedefe ait çok yüksek genlikli bir işaret ölçülüyor. Buna karşılık fark kanalında bir yankı işareti ölçülememektedir. Bunun anlamı:

    „Nişanlanan hedeften sapma açısı“ (off-boresight angle) tam sıfır graddır,
    hedef, anten çizgesinin tam ortasında bulunmaktadır,
    toplama kanalı arızalı veya aşırı sürülmüştür.

   

 4. Bir tek darbe anteninde bakım çalışmaları sırasında ΔAz (Delta Azimut) ile ΔEl (Delta Yükseklik) fark kanallarına ait hatlar ters takılıyor. Bu durum radarı nasıl etkiler?

    Gönderim gücü yanlış (zıt fazlı) bölündüğünden radarın menzili azalır.
    Bu hata, işaretlerin alım hattı üzerinde dubleks aygıttan hemen sonra oluşması nedeniyle sadece alımı etkiler.