www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Radar Antenleri Özeti

 1. Bir radar anteni, yüksek frekansla çalışan bir sistemde enerjinin elektromanyetik dalgalar biçiminde gönderildiği veya alındığı kısmıdır.
   
 2. İşlemin tersine çevrilebilirliği, aynı antenin gönderme ve alma için kullanılmasını mümkün kılar.
   
 3. En yaygın kullanılan iki tip anten şunlardır: Parabolik Yansıtıcı Anten („Çanak Anten“) ve Faz Dizi Anten.
   
 4. Antenler iki gruba ayrılırlar: Yönlü Antenler (directional) ve Yönbağımsız (omnidirectional) Antenler
  • Yönbağımsız antenler enerjiyi her yöne yayarlar.
  • Yönlü antenler enerjiyi, antenin mekaniksel konumuna bağlı olarak, olabildiğince en küçük açıklık açısına sahip bir demet halinde bir belirlenmiş ana yönde yayınlar.

   
 5. Anten çizgesi hem Kartezyen (dik açılı) hem de kutupsal (polar) koordinat sisteminde çizilebilir.
  • Bir yönbağımsız ışıyıcı (radiator) enerjiyi her yöne eşit miktarda yayar.
  • Bir yönbağımlı (anisotropic) ışıyıcı ise enerjiyi eşit olmayan biçimde yayar.
  • Yayılan enerjinin en büyük bölümü ana ışıma topuzu içinde yer alır.
  • Yan topuzlar ve geri topuz istenmez, bunlar mümkün olduğu kadar küçük olmalıdır.