www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Faz Dizi Anten Tanıtıcısı

Resim 1: Faz Dizi Anten fonksiyonlarını tanıtan aygıt

Resim 1: Bir Faz Dizi Antenin işlevi için tanıtıcı aygıt

Faz Dizi Tanıtıcı Aygıt

Faz Dizi Tanıtıcı Aygıtı bir Faz Dizi Antenin işlevlerini dershane ortamında pratik olarak gösterilebilen bir basit eğitim aygıtıdır.

Bir osilatör, 4 adet Yagi antenden oluşan bir grup antenle serbest bir ISM- Frekans bandında (Industrial, Scientific and Medical Band) düşük güçle uzaya yayın yapar. Burada seçilen frekans 2400 ila 2480 MHz arasındadır. Antenden uzaya yayılan gücün yoğunluğu piyasada temin edilebilen herhangi bir yüksek frekans izge çözümleyicisiyle ölçülebilir. Böylece en büyük ışımanın gerçekleştiği yön belirlenebilir.

Bir kontrol gerilimiyle kumanda edilen bir elektronik faz kaydırıcı her bir ışıyıcının faz açısını 45°, 90° veya 135° değiştirebilir. Anahtar sola ya da sağa doğru çevrilerek ana ışıma yönüne göre 16° lik bir kayma yapılabilir. Yaklaşık 3 ila 4 m sonra antenin uzak bölgesi başlar. Burada ölçülen ışıma zaten çok zayıftır ve µW/m2 mertebesindedir. Ayrıca, burada bir yan etki olarak, göndericinin antene olan uzaklığının karesine bağlı olarak alınan gücün azaldığı da (Boşluk Zayıflaması) kanıtlanabilir. En büyük güç yoğunluğuna sahip bir açı bulunduğunda, yayın açışı bir anahtarla değiştirilebilir, böylece ölçü aygıtı artık bir değer gösteremez.

Geometrik yön
Saptırılmış çizge

Resim 2: Faz Dizi Tanıtıcı aygıtta çizgenin saptırılma prensibi

Geometrik yön
Saptırılmış çizge

Resim 2: Faz Dizi Tanıtıcı aygıtta çizgenin saptırılma prensibi

Piyasada satılan yüksek frekans izge çözümleyiciler çok geniş banda kalibre edilmiş bir anten kullanılırlar. Bu antenle sınıfta bulunan öğrencilerin mobil telefonlarının yayını dahi ölçülebilir. Bu mobil telefonlardan gelen yayınların ölçümlerde bir hataya yol açmaması amacıyla bu ölçüm aygıtı için çok dar bantlı, yüksek yönlülüğe sahip bir Yagi anten geliştirilmiştir. Ancak, bu ilave ölçüm anteni ölçüm aygıtı için kalibre edilmemiştir. Bu nedenle ölçü aygıtında görüntülenen değerler ancak göreceli olarak birbirleriyle karşılaştırılabilir.

Resim.2 de çizgenin iniş-kalkış prensibi gösterilmektedir: En dıştaki bireysel antenlerden birinin faz açısı hiç kaymamıştır ve referans olarak kabul edilir. Faz kayması gerçekleşmezse, o zaman toplam işaret yaklaşık geometrik yönü gösterir. Diğer üç bireysel antenin faz açısı şimdi adım adım kademeli değerler alır. Bu faz kayması şimdilik yalnızca bir gecikme olabilir, bu nedenle değeri negatiftir. Bireysel anten çizgeleri şimdi eklenerek resimde gösterilen toplam çizgeyi meydana getirirler. Faz kaymaları nedeniyle bu çizge şimdi 16° sağa doğru yatar. Bu tür bir elektronik sapma çok hızlı gerçekleşir: herhangi bir motorun bu anteni döndürebildiğinden daha hızlı.

Bu eğitim seti Radartutorial tarafından geliştirilmiştir. Üretimi ve pazarlaması Alman firması Köster Systemtechnik tarafından yapılmaktadır.

Bildergalerie des Phased-Array Demonstrators

Resim 3: Alan gücü ölçüm aygıtı

Resim 4: Göstericinin ilkörneği