www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи на радиолокацията

Леща на Ротман

лъчеви портове
антенни портове

Изображение 1: Леща на Ротман с вълноводи

лъчеви портове
антенни портове

Изображение 1: Леща на Ротман с вълноводи

лъчеви портове
антенни портове

Изображение 1: Леща на Ротман с вълноводи

Леща на Ротман

Лещата на Ротман е пасивна мрежа за фазов превключвател за антени с фазирана решетка. Тя се състои от система от вълноводи с голяма площ, няколко захранващи точки (лъчеви портове) и няколко антенни връзки (антенни портове). Фазовото изместване към портовете на антената се постига в реално време чрез разликите във времето на разпространение във вълноводната система. Диаграмата на насочено действие на антената се завърта, като се избира точката на захранване, чийто номер определя възможните основни направления, които са конструктивно определени за тези лъчеви връзки. Поради това не е възможно непрекъснато изместване на фазата. Вълноводната система може да бъде вълноводна система, в която връзките са реализирани чрез секторни рупорни излъчватели. Изборът между секторни рупорни излъчватели с «Е-плоскост» или «Н-плоскост» определя посоката на поляризация във вълноводната система. Широчината на честотната лента на лещата на Ротман се определя от конструкцията на портовете и може да бъде няколко октави.

Изображение 2: Леща на Ротман в лентова технология

Изображение 2: Леща на Ротман в лентова технология

Изображение 2: Леща на Ротман в лентова технология

Лещите на Ротман могат да бъдат реализирани и чрез технологията на микролентови линии върху диелектричен субстратен материал. Дебелината на материала на подложката обаче трябва да бъде малка в сравнение с ширината на портовете, за да се запази малка широчина на линиите и да се избегне свръхсвързване между линиите. Тази технология е подходяща за много високи честоти между 20 и 120 MHz an.

За да се избегнат смущаващи отражения върху правата стена, тя може също така да бъде непрекъснато заета с портове, които са свързани с терминиращ резистор (фиктивни портове). Дължината на захранващите линии на портовете на лъча не е от решаващо значение, но тези на портовете на масива трябва да са с еднаква дължина, поради което към основата се прилагат линии за отклоняване.

Лещата на Ротман е популярен компонент за оформяне на антенната диаграма, който се използва широко в радиолокационната индустрия от въвеждането му през 1963 г.[1] от У. Ротман и Р. Ф. Търнър. Понякога тя се нарича леща на Ротман-Търнър по името на двамата изобретатели. Много широка област на приложение е радар с честотно модулирана непрекъсната вълна за автономно управление с моторни превозни средства, подпомагано от радар.

Източник:

  1. Патент US3170158A