www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Serpantin-besleme

Resim 1: Bir serpantin beslemenin prensibi

Resim 1: Bir serpantin beslemenin prensibi

Serpantin-besleme

Serpantin-beslemesi (yılan beslemesi (snake feed) olarakta bilinen), doğrusal frekans kontrollü Faz Dizi Antenin satırlarının dolambaçlı hatlar yoluyla seri olarak beslendiğinde meydana gelir.

Anten çizgesinin ±θ1 açısı kadar sapması, D ışıyıcı grupları arasındaki mesafenin L dolambaçlı hattının uzunluğuna oranı kadar etkiye sahiptir. Uzunluğuna bağlı olarak, anten grupları arasındaki dolambaçlı hat bir faz kaymasına neden olur, yani:

φ = 2 πL (1)
λh

burada λh, daha yüksek grup hızına bağlı olarak dalga kılavuzundaki dalga boyudur. Aşağıdakilerin ±θ1 açısı boyunca bir tarama için gönderim frekansının dalga boyunda bir değişiklik gereklidir:

Δλ = 2 λ0 D sin θ1 (2)
L

λ0, burada merkez gönderim frekansının dalga boyudur.

Dolambaçlı hatlar genellikle dalga boyunun yarısının bir katından bile daha uzundur. Bu gereklidir, çünkü daha küçük frekans değişiklikleri bile anten çizgesinin yükseklik açısında dönmesi için gerekli faz kaymasına neden olur. ± 45°'lik bir dönüş açısı sağlamak için, antenin bant genişliğinin D/L=5 oranında %30 civarında olması gerektirir ki bu pek mümkün değildir. D/L=20 oranı ile %7 yeterlidir.

Bununla birlikte, frekanstaki bu değişiklik, yalnızca yükseklik açısındaki ışıma değişikliği için bir faz kaymasına neden olmakla kalmaz, aynı zamanda her bir anten dizisi içindeki faz kaymasını da etkiler. Ortaya çıkan anten çizgesi sadece yükseklik açısında değil, aynı zamanda azimut açısında da kayar. Dönen düzlem bu nedenle uzayda bir açıda bulunur. Bu nedenle yönlendirme düzlemi uzayda eğiktir. Eski radar aygıtları, (genellikle Rus deniz radarları), bu yüksekliğe bağlı azimut kaymasını telafi etmek için tüm anteni basitçe döndürmüştü. Bu azimut açı hatası, benzer bir tasarıma sahip Amerikan radar aygıtlarında yazılım tarafından düzeltildi. Bu tip faz dizi antenin ana sakıncası, dar bantlı gönderim işaretlerini sınırlandırılmasıdır. Geniş bant gönderim işaretleri durumunda gönderim işaretlerinin parçaları tamamen farklı bir yöne döndürülecektir.

Serpantin-besleme resim galerisi

Resim 2: Kaydırılan azimut değerlerini düzeltmek için anteni ters yönde döndürülmüş MR-750 „Top Plate“, radarı
(© 2015 Jörg Waterstraat www.kriegsschiffe.net)

AN/SPS-48E

Resim 3: Azimut açısının yazılım ile düzeltildiği AN/SPS-48E radarı

Referans: