www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Sıçratma Plakası Besleme

Yuvarlak dalga kılavuzu
Dielektrik malzeme
Sıçratma plakası

Resim 1: Sıçratma Plakası Besleme

Sıçratma Plakası Besleme

İngilizcede „Splash Plate Feed” denilen, günlük konuşma dilinde Cassegrain-antenlerinin ikincil yansıtıcısının tamamını tanımlamak için kullanılan addır. Bununla birlikte, bu, genellikle iletim enerjisinin bir kısmının dalga kılavuzuna geri yansımasını önlemek için ek bir biçime veya ek elemanlara sahiptir. Genel olarak, bu ikincil yansıtıcı çok karmaşık bir yapıya sahiptir ve artık bir Cassegrain-antenin klasik alt yansıtıcısı ile karşılaştırılamaz.

Üst plaka

Üst plaka (apex plate) anten beslemesi üzerindeki geri besleme etkilerinin azaltmanın çok basit bir yoludur. Bir üst plaka bir parabolik yansıtıcının tepe noktasında yer alan genellikle dairesel biçimli bir plakadır. Bu plaka kesinlikle hesaplanmış bir çapa sahiptir ve parabolik yansıtıcı tepesinin önünde kesinlikle hesaplanmış bir açıklıkta yer alır. Geometrik uzunluğu kısaltarak, ilerleyen dalganın bir kısmı ile boynuz ışıyıcıda yok edilen, ilerleyen dalgaya göre bir zıt fazlı yansıma üretilir. Bu, antenin verimliliğini ve dolayısıyla anten kazancını biraz kötüleştirir, ancak anten besleme hattındaki Duran Dalga Oranı bir hayli iyileşir.[1] Plakanın boyutu boynuz ışıyıcıda mümkün olan geri beslemenin açısıyla sınırlanmıştır. Enerjinin bu kısmı, farklı bir biçimde (örneğin, bir dışbükey biçiminde) başka yönlere de dağıtılabilir. Bununla birlikte, bu, ışıma çizgesinde bozulmalara neden olur, çünkü ışıma yoğunluğu bir parabolik antenin tepesinde en büyük değerindedir.

Resim 2: Sıçratma Plakalı Besleme GMWR-400-SST (GAMIC mbH)

Resim 2: Sıçratma Plakalı Besleme GMWR-400-SST mit Splash Plate Feed (GAMIC mbH firmasının izniyle)

İkincil Yansıtıcıda Üst Plaka

Cassegrain-anten teorik olarak bir hiperbolik biçime sahip olmalıdır. Burada da bir Üst Plaka prensibi uygulanabilir. Bununla birlikte, bir ikincil yansıtıcı ile gönderim enerjisi, dalga kılavuzundan geçen gönderilen enerjinin bu kısmını parabolik yansıtıcının başka bir kısmına yönlendirmek için teorik olarak amaçlanandan farklı bir hiperbolik biçim ile kolayca dağıtılabilir. Bu yön değişikliği, çok büyük faz farklılıkları meydana gelmediği sürece parabolik yansıtıcı ile telafi edilebilir.

En basit durumda, bu yine sadece, dalga kılavuzu yönünde yansımaları önlemek için ortasında sadece bir küçük metal koni bulunan, boynuz ışıyıcının önünde yer alan küçük bir iletken plaka olabilir. Bu bileşen Sıçratma Plakası Beslemesi olarak adlandırılır, çünkü bir hiperbolik aynadan çok bir „Sıçratma Plakasına“ daha yakındır.

Yansıtıcı için gerekli tutucu elemanlar (brackets) nedeniyle ışıma çizgesinde bozukluklar meydana gelebilir. Işıma çizgesinde oluşan bu bozukluklar dielektrik malzemeler kullanılarak azaltılabilir. Ancak boynuz ışıyıcı, bu tür tutucu elemanları gereksiz kılan bir dielektrik antenle de değiştirilebilir. Çok daha iyi özelliklere sahip çok karmaşık çözümler, empedans uyumu ve gönderim enerjisini dağılımı için kademeli oluklu (corrugated) dielektrik malzemeler kullanır.

Şapka Besleme Anten

İkincil yansıtıcı, dielektrik malzemeleri şapka gibi çevreleyen bir kenara sahipse, bu ışıyıcı biçimine sahip antenlere Şapka Besleme Antenler (Hat Feed Antenna) denir. Böyle bir kenar aynı zamanda oluklu bir şekle sahip olabilir ve ikincil yansıtıcı etrafında dönen dalgaları sönümlemek için tasarlanmıştır.

Kaynak:

  1. 1. Sıçratma Plakasının işlevini tanıtan, Siemens tarafından 1987 yılında yayınlanmış patent. (çevrimiçi)