www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Anteny radarowe

Cutler Feed

Rysunek 1: Cutler-feed, model 3D i szkic przekroju poprzecznego

Rysunek 1: Cutler feed, model 3D i szkic przekroju poprzecznego

Cutler Feed

Cutler-Feed jest podstawowym promiennikiem dla anten parabolicznych, który był szeroko stosowany w przeszłości. Składa się z rezonatora wnękowego na końcu doprowadzenia falowodu, którego impedancja może być dostrajana za pomocą śruby. Rezonator wnękowy zawiera dwa promienniki szczelinowe, które promieniują w kierunku reflektora parabolicznego. Falowód zwęża się do rozmiarów niekrytycznych tuż przed rezonatorem. Rezonator może być okrągły lub kwadratowy. W celu uszczelnienia, szczeliny zamyka się płytkami styropianowymi lub mikowymi.

Ze względu na falowód w centrum, charakterystyka promieniowania Cutler feeda ma w przybliżeniu sinusoidalny rozkład mocy. Zaletą jest to, że falowód jest jednocześnie mocowaniem radiatora, więc nie trzeba stosować dodatkowych prętów. Wadą jest to, że możliwa jest tylko prosta polaryzacja liniowa. Kolejnym ograniczeniem jest bardzo niska przepustowość wynosząca zaledwie 3 do 5% ze względu na konieczne strojenie.

Wynalazcą i dawcą nazwy był Cassius Chapin Cutler (16 grudnia 1914 - 1 grudnia 2002) z Bell Laboratories (New Jersey, USA).