www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Grondbeginselen

Cutler-Feed

Figuur 1: Cutler-feed, 3D-model en doorsnedeschets

Figuur 1: Cutler-feed, 3D-model en doorsnedeschets

Cutler-Feed

De Cutler-feed is een primaire straler voor paraboolantennes die in het verleden veel is gebruikt. Hij bestaat uit een holteresonator aan het einde van een golfgeleider waarvan de impedantie met een schroef kan worden afgestemd. De holteresonator bevat twee slotradiatoren die naar de parabolische reflector stralen. De golfgeleider loopt vlak voor de resonator taps toe tot een niet-kritische grootte. De resonator kan rond of vierkant zijn. Voor de afdichting worden de sleuven afgesloten met polystyreen- of mica-platen.

Door de golfgeleider in het midden heeft de stralingskarakteristiek van de cutler feed een ruwweg sinusvormige vermogensverdeling. Het voordeel is dat de golfgeleider tevens de radiatorbevestiging is, zodat er geen extra staven nodig zijn. Een nadeel is dat alleen eenvoudige lineaire polarisatie mogelijk is. Een andere beperking is de zeer lage bandbreedte van slechts 3 tot 5% als gevolg van de noodzakelijke afstemming.

De uitvinder en naamgever was Cassius Chapin Cutler (16 december 1914 - 1 december 2002) van Bell Laboratories (New Jersey, USA).