www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи на радиолокацията

Облъчвател «Кътлър»

Изображение 1: Радиатор от типа на «Кътлър», 3D модел и скица на напречното сечение

Изображение 1: Радиатор от типа на «Кътлър», 3D модел и скица на напречното сечение

Облъчвател на «Кътлър»

Облъчвателят на «Кътлър» е широко използван основен радиатор за параболични антени. Той се състои от резонатор в края на вълновод, чийто импеданс може да се настройва с винт. Кухият резонатор съдържа два слотови радиатора, които излъчват към параболичния рефлектор. Вълноводът се стеснява до некритичен размер точно преди резонатора. Резонаторът може да бъде кръгъл или квадратен. За запечатване празнините се затварят с плочи от полистирол или слюда.

Благодарение на вълновода в центъра, характеристиката на излъчване на радиаторът от типа на «Кътлър» има приблизително синусоидално разпределение на мощността. Предимството е, че вълноводът е и монтаж на радиатора, така че не са необходими допълнителни пръти. Недостатък е, че е възможна само проста линейна поляризация. Друго ограничение е много ниската широчина на честотната лента - само 3 до 5 % поради необходимата настройка.

Изобретател и автор на името е Касиус Чапин Кътлър (16 декември 1914 г. - 1 декември 2002 г.) от лабораториите Bell (Ню Джърси, САЩ).