www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Org-borusu tipi tarayıcı

Resim 1: Bir Org-borusu tipi Tarayıcının prensip şeması

Resim 1: Bir org-borusu tipi tarayıcının prensip şeması

Org-borusu tipi Tarayıcı

Bir Org-borusu tipi Tarayıcı (Organ-Pipe Scanner) anten çizgesinin elektriksel kumanda ile çok hızlı saptırılmasını sağlayan bir dalga kılavuzu dizisidir. Radar aygıtının gönderim enerjisi motorla döndürülen bir YF-tarayıcı ile her bir farklı ışıma açısı için, bir ortak yansıtıcı önünde monte edilmiş bir dizi boynuz ışıyıcıya aktarılır. Bu paralel dalga kılavuzu dizisine böyle bir ad, orglarda kullanılan ses boru dizilerine çok benzemesi nedeniyle verilmiştir.

Motor, bir yassı boynuz ışıyıcıyı bir çember etrafında dizilmiş dalga kılavuzu ağızlarına getirir. Dönen kısımdaki boynuz ışıyıcının ağız açıklığının yüksekliği, çember etrafında dizili dalga kılavuzunun ağızlarının yüksekliği ile aynıdır, ancak genişliği bu ağızlardan 1,5 kat daha fazladır. Böylece antenin, bir boynuz ışıyıcısının sürekli dönen ağzından en büyük gönderim gücünü alması için yeterli bir süre garanti altına alınmış olur. Dönen kısmın ağzının sağ ve sol tarafında yer alan kanatçıklar komşu dalga kılavuzu hatlarının ağzını kapatarak buralara gönderim enerjisinin kaçmasını önler. Antendeki komşu boynuz ışıyıcılarda eş fazlı ışımayı garanti etmek için dönen kısım ile bu boynuz ışıyıcıları arasında kalan dalga kılavuzu hatlarının aynı uzunlukta olması gerekir.

Bir Org-borusu tipi Tarayıcı, genellikle bir toroidal anten gibi hareket etmeyen anten yansıtıcılarında kullanılır. Diğer kullanım yerleri arasında, Yükseklik Bulucu Radarlardaki Robinson-tarayıcılar ya da Schwarzschild-boynuz ışıyıcılar sayılabilir. Bağlanan dalga kılavuzlarının sayısı 4 adetten 50 adede kadar olabilmektedir. Motorlu YF-tarayıcının dönüş sayısı dakikada 20 ila 30 arasındadır. Bu dönme sayısı, AN/MPG-1 gibi küçük hedef izleme radarlarında saniyede 4 adede kadar olabilir.

Org-borusu tipi Tarayıcının resim galerisi

Resim 2: AN/FPS-50 radarının Org-borusu tipi Tarayıcısı