www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи на радиолокацията

Сканерът от тип «тръбен орган»

Изображение 1: Схематично представяне на сканер от тип «тръбен орган»

Изображение 1: Схематично представяне на сканер от тип «тръбен орган»

Сканерът от тип «тръбен орган»

Сканерът от тип «тръбен орган» (англ.: Organ-Pipe Scanner), е вид рефлекторен антенен осветител от рогов тип, използван в по-старите сканиращи радари. Сканерът от тип «тръбен орган» позволява лъчът на антената да се променя чрез завъртане на илюминаторната глава (вж. Изображение 1), вместо по-сложното от техническа гледна точка задвижване на много големи рефлектори. Името на облъчвателя може да се обясни с броя на паралелните вълноводни сегменти в конструкцията му, които приличат на тръби за орган.

Той се използваше и в старите трикоординатни радари с отклоняващ се във вертикалната равнина лъч вместо сложно реализираното възвратно-постъпателно движение на цялата антена. Скоростта на въртене на моторизиран високочестотен превключвател може да достигне 20-30 оборота в минута. Радарите за насочване на артилерията AN/MPG-1 използват скорост до 4 оборота в секунда.

Образцова галерия

Изображение 2: Сканер от тип «тръбен орган» на радара AN/FPS-50

Изображение 2: Сканер от тип «тръбен орган» за дължина на вълната 3 cm от руския морски радар Заря