www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Anteny radarowe

Skaner Robinsona

Rysunek 1: Zasada działania skanera Robinsona.

Rysunek 1: Zasada działania skanera Robinsona.

Skaner Robinsona

Skaner Robinsona powoduje szybkie, napędzane elektrycznie wychylanie się wzorca anteny radaru wysokościomierza. Wykorzystuje on tzw. „organowy przełącznik rurowy”, który kieruje moc nadawczą tylko do jednego z punktów zasilania anteny. (Jeśli moc nadawania miałaby sięgać nawet jednego z sąsiednich grzejników z zaledwie jedną szóstą mocy maksymalnej, przypisanie do kąta elewacji byłoby niejednoznaczne). W przypadku prawidłowego zasilania fazowego, przewody falowe pomiędzy przełącznikiem a grzejnikami muszą mieć jednakową długość. Silnik obraca ten wyłącznik z prędkością do 20 obrotów na minutę, a wzór anteny zmienia się z minimalnego na maksymalny kąt elewacji. W ten sposób schemat obraca się bardzo szybko, gdy reflektor jest nieruchomy. Pozwala to na znacznie szybsze skanowanie pomieszczenia, niż gdyby cała antena miała być obracana.

Galeria zdjęć skanera Robinsona

Rysunek 2: Radar do wyszukiwania wysokości AN/SPS-8 ze skanerem Robinsona.

Źródło: