www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Schwarzschild-Boynuz Işıyıcısı

Resim 1:Bir Schwarzschild-boynuz ışıyıcının adım adım katlanarak meydana getirilmesi, katlama yerleri yansıtıcılardır ve ortaya çıkan kesit dalga kılavuzu-kıvrımlarının kesiti ile aynıdır.

Resim 1:Bir Schwarzschild-boynuz ışıyıcının adım adım katlanarak meydana getirilmesi, katlama yerleri yansıtıcılardadır ve ortaya çıkan kesit dalga kılavuzu-kıvrımlarının kesiti ile aynıdır.
a) Düz metal plaka;
b) büküm verilme;
c) kesme ve yansıtıcı yerleştirme;
d) c) nin yandan görünüşü.

Schwarzschild-Boynuz Işıyıcısı

Schwarzschild-boynuz sistemi, Cassegrain-antenden dönüştürülmüş, Abbe sinüs koşulunu sağlayan ve böylece antenin ana ışıma yönünün dışında kalan bölgedeki arama hassasiyetini iyileştiren bir biçimidir. Schwarzschild tipi bir boynuz ışıyıcı, daha büyük bir içbükey ikincil yansıtıcıya ve daha küçük bir dışbükey birincil yansıtıcıya sahiptir. Bunlar her ikisi de katlanmış boynuz ışıyıcıları içinde yer alır. Cassegrain antenin aksine, yansıtıcılar saf geometrik konik kesitler değil, daha ziyade aşkın eğrilerdir (transcendental curves). Bu anten, Cassegrain antene göre sadece ana ışıma yönündeki bir kullanımda zar zor bir üstünlüğe sahiptir. Ancak bu anten, ışın demetini elektriksel hızlı saptırma özelliği ile Cassegrain antenden daha üstündür. Yansıtıcı yüzeylerinin tasarımı çok kapsamlı matematiksel işlemleri gerektirir, ayrıca ışın demetinin genişliğine ve tarama açısına da bağlıdır. Schwarzschild-boynuzuna enerji Org-borusu Tipi Tarayıcı (organ-pipe-scanner) denilen bir aygıtla seçilen birkaç küçük ışıyıcıyla dağıtılır.

Boynuzda yansıtıcı gibi görev yapan yaylar bir basit konik kesite sahip olmadığı için üretimi ve gerekli toleransların sağlanması çok karmaşıktır. Bu nedenle sistem pek yaygın bir kullanım alanı bulamamıştır. Bu antenin belki seri üretilen tek modeli, 2. Dünya Savaşı sırasında önce MIT Radiation Laboratory ve sonrasında Bendix firmasınca AN/MPG-1 atış kontrol radarlarında kullanılan modelidir. Schwarzschild- boynuzunun yer aldığı bu antenin çizgesinin azimut açısında genişliği 0,55°, yükseklik açısında 3° idi. Çizge, bir motor ve dişli vasıtasıyla saniyede 4 defa dönüyordu ve 10,2° lik bir sektörde arama yapıyordu.

Schwarzschild-boynuzu adı, 1905 yılında Alman astrofizikçi Karl Schwarzschild (*1873 - †1916) tarafından geliştirilen Schwarzschild-teleskobundan gelmektedir.

Kaynaklar: