www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Güneş Işıltı Kaydı (Sun-Strobe-Recording)

Güneşin doğuşu
Güneşin batışı

Resim 1: „Güneş Işıltı Kaydının“ prensibi

Güneşin doğuşu
Güneşin batışı

Resim 1: „Güneş Işıltı Kaydının“ prensibi

Güneş Işıltı Kaydı (Sun-Strobe-Recording)

Bir radar anteninin dikey ışıma çizgesi güneş ışıması yardımıyla ölçülebilir. Bu yöntem „Sun-Strobe-Recording” olarakta adlandırılmaktadır.

Güneş sadece görünebilir ışık yaymaz. Bilakis, güneş ışınımını, sadece küçük bir kısmını gözle görebildiğimiz, çok geniş bir elektromanyetik bir izgeye (spectrum) sahiptir. Bu ışıma oluşumu kaotik doğası nedeniyle gürültü modülasyonudur, fakat gözlem süresi içerisinde genliği istatistiki olarak nispeten sabit kalır. Bu gürültüler (çalışma frekansına bağlı olmaksızın) her radar alıcısı tarafından alınabilir ve ekranda artan bir gürültü sektörü meydana gelir. Güneş, doğuşundan batışına kadar, radar anteninin konumuna bağlı olarak radar anteninin tüm yükseklik açılarından iki defa geçer.

Resim 2: Sun-Strobe- Recording ile ölçülen bir antenin dikey ışıma diyagramı

Resim 2: Güneş Işıltı Kaydı yöntemiyle ile ölçülen bir antenin dikey ışıma çizgesi

Örneğin geçmişte eski tip P-18 („Spoon Rest“) Rus radarında dikey çizge, kapsamlı manuel ölçüm serileri ile güneşin şafak vaktinden 15 … 20° lik bir yükseklik açısına ulaşmasına kadar geçen süre içerisinde yapılabiliyordu. Bu seri ölçümler bugün büyük ölçüde bilgisayar destekli aygıtlarla (RASS-S Tool) otomatik olarak yapılmaktadır. Bu ölçüm setinin montajı öğleden sonraları GPS uyduları yardımıyla yeri ve saati hassas olarak belirlenerek yapılır ve bu nedenle güneş gürültüsünün beklendiği sektör önceden tespit edilir. Ertesi sabaha kadar güneşin hem batımında ve hem de doğuşunda gürültü genlikleri kaydedilir, antenin her dönüşünde kaydedilen bu değerler birbirleri ile karşılaştırılır ve yapılan değerlendirmeler dikey anten çizgesinin oluşturulması sırasında görüntülenir.

Bununla beraber, bu yöntemin sakıncası her bir yükseklik açısının bir farklı azimut açısında ölçülmesidir. Bu, anten çizgesinin azimut açısında şekillendirme koşulları önemli miktarda değişmiyorsa göz ardı edilebilir. Örneğin, yer yüzeyinin etkisi söz konusu olursa o zaman bu yöntem uygun değildir. Bu durum Bavyera Ormanı, İsviçre veya Avusturya gibi belirgin dağlık bölgeler için söz konusu olabilir