www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи на радиолокацията

Конична слот антена (антена на Вивалди)

Изображение 1: Дизайн на антената Вивалди (копланарен тип). Материалът на печатната платка е показан тук прозрачен

Изображение 1: Дизайн на антената Вивалди (копланарен тип). Материалът на печатната платка е показан тук прозрачен

външно заземяване
(горен слой)
материал
на субстрата
централен проводник
(среден слой)
външно заземяване
(долен слой)

Изображение 2: Изграждане на балансирана антиподна антена Вивалди

външно заземяване
(горен слой)
материал
на субстрата
централен проводник
(среден слой)
външно заземяване
(долен слой)

Изображение 2: Изграждане на балансирана антиподна антена Вивалди

Конична слот антена (антена на Вивалди)

Конусовидната слот антена (англ. Tapered Slot Antenna, TSA), известна също като антена Вивалди, е слот антена с много широка честотна лента (няколко октави), при която слотът е конусовиден. Тази антена е представена на 9-ата Европейска конференция по микровълни (EuMic) през 1979 г. от Питър Гибсън (P.J.Gibson) под името «Vivaldi Antenna».

Този тип антена може да бъде изработена от тънки медни листове или от обикновена двуслойна печатна платка. Свойствата на материалите, като дебелина и диелектрична константа, влияят върху работата на антената. Двойка антени може да бъде изработена на една и съща платка като групова антена.

Собствената антена се състои само от коничен прорез, който може да се разглежда като двуизмерен експоненциален рог. Антената се захранва от тесен страничен процеп. Страната, противоположна на посоката на излъчване, е свързана накъсо с четвъртвълнов (λ/4) накрайник. За да се разшири широчината на честотната лента на антената, този клон може да има кръгла форма и диаметър една четвърт от дължината на вълната при централната честота. На второто ниво на печатната платка е направена захранваща линия с кръгъл сектор в края. Такъв сектор изпълнява функцията на широколентово съгласуване в лентовата технология.

Поляризацията на един излъчвател е линейна. Линиите на електрическото поле са успоредни на материала на печатната платка. За работа в ортогонална поляризация могат да се добавят печатни платки с групи антени, разположени перпендикулярно. Посоката на максимума на излъчване на антената съответства на посоката, в която се разширява коничният прорез. Благодарение на голямата ширина на честотната лента тези антени са подходящи за свръхшироколентови приложения.

Съществуват три вида антени Vivaldi: