www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи радіолокації

Антена «вороняче гніздо»

Рисунок 1. Модель антени типу «вороняче гніздо»

Рисунок 1. Модель антени типу «вороняче гніздо»

Антена «вороняче гніздо»

Антена «вороняче гніздо» (англ. Crow's-Nest Antenna, CNA) являє собою ненаправлену фазовану антенну систему, яка складається з елементів, розподілених всередині уявної сферичної поверхні. Це запатентована антена, яка розроблена Фраунгоферовським інститутом високочастотної фізики та радіолокаційних технологій (Fraunhofer Institute for High Frequency Physics and Radar Techniques FHR). Окремі випромінювальні елементи розподілені випадковим чином задля запобігання зростанню пелюсток решітки. Щільність розподілу випромінювальних елементів інваріантна до напрямку випромінювання, тобто не залежить від цього напрямку. Це дає можливість сформувати голкоподібні промені для всіх можливих напрямків. Значення необхідних фазових зсувів для спрямування променів в потрібних напрямках розраховуються в комп’ютері керування променями. У разі використання цифрового діаграмоутворення за допомогою такої антени можливо сформувати гостронаправлені промені майже у всіх напрямках одночасно. Лінії живлення випромінювальних елементів закріплені в заземлюючій пластині та стабілізовані діелектриком, який має відносну діелектричну проникність εr 1 для уникнення зниження швидкості розповсюдження електромагнітних хвиль всередині антени.

Антена такого типу, розроблена для використання в Х-діапазоні, має діаметр шість футів і містить близько 2 000 окремих випромінювальних елементів. Свою назву («вороняче гніздо») антени такого типу отримали за назвою спостережного посту, що розміщується на вершині щогли корабля. Цей пост, як і антена, що тут розглядається, призначений для ведення спостереження у всіх напрямках.