www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Anteny radarowe

Antena „Bocianie gniazdo“

Rysunek 1: Model anteny w kształcie bocianiego gniazda

Rysunek 1: Model anteny w kształcie bocianiego gniazda

Antena „Bocianie gniazdo“

Antena „Bocianie gniazdo“ (CNA) jest dookólnym fazowanym systemem antenowym składającym się z elementów rozmieszczonych wewnątrz wyimaginowanej powierzchni sferycznej. Jest to opatentowana antena opracowana przez Fraunhofer-Institut für Hochfrequenzphysik und Radartechnik (FHR). Poszczególne elementy promieniujące są rozmieszczone w sposób losowy, aby uniknąć wzrostu lobów kraty. Gęstość rozkładu elementów promieniujących jest niezmiennicza względem kierunku promieniowania, tzn. nie zależy od tego kierunku. Dzięki temu możliwe jest formowanie belek ołówkowych dla wszystkich możliwych kierunków. Wartości wymaganych przesunięć fazowych dla kierunków wiązki w wymaganych kierunkach są obliczane w komputerze sterującym wiązką. Dzięki zastosowaniu cyfrowego generowania wzorów antenowych przy takiej antenie możliwe jest formowanie wiązek skierowanych w niemal wszystkich kierunkach jednocześnie. Linie zasilające elementy promieniujące są zamocowane w płycie uziemiającej i stabilizowane dielektrykiem o względnej stałej dielektrycznej εr1 w celu uniknięcia spadku prędkości propagacji fali elektromagnetycznej wewnątrz anteny.

Antena tego typu, przeznaczona do zastosowań w paśmie X, ma średnicę od 1,5 do 2 metrów i zawiera około 2 000 pojedynczych elementów promieniujących. Anteny tego typu dostały swoją nazwę („bocianie gniazdo“) od nazwy stanowiska obserwacyjnego umieszczonego na szczycie masztu statku. Słupek ten, jak i rozważana tu antena, jest przeznaczony do obserwacji we wszystkich kierunkach.