www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи на радиолокацията

Антена тип «гнездо на врана»

Изображение 1: Модел на антена тип «гнездо на врана»

Изображение 1: Модел на антена тип «гнездо на врана»

Антена тип «гнездо на врана»

Антената тип «гнездо на врана» (CNA) е фазирана антенна решетка, разработена и патентована от Института за високочестотна физика и радиолокационна техника «Фраунхофер». Тя се състои от голям брой индивидуални излъчващи елементи, пространствено разпределени в обема на въображаема сфера, с перпендикулярни на тях захранващи линии, чиито свързващи краища са фиксирани в основна плоча. Чрез цифрово оформяне на диаграмата на насоченост на антената тази антена може да се използва за организиране на рязко фокусирана антенна картина в почти всички посоки едновременно. Позицията на отделните радиатори е подредена по определен статистически начин в сферичния обем, за да се избегнат вторични главни лобове (решетъчни лобове). Това разпределение обаче трябва да е симетрично, така че антенната диаграма на насочено действие да има еднакви характеристики във всички посоки.

Сферичната конструкция позволява на антената тип «гнездо на врана» да покрива целия ъглов обхват по азимут и височина (с изключение на посоката към земната повърхност) с електронно оформения си лъч. Това свойство се описва като способност за покритие на ( coverage). Необходимите фазови измествания за насочено излъчване се изчисляват от специален компютър за формиране на диаграми. Необходимото фиксиране на отделните радиатори трябва да се извърши с помощта на изолационен материал с относителна диелектрична проницаемост εr близка до 1. Това е необходимо, тъй като в противен случай се появяват допълнителни изкривявания поради намаляване на скоростта на разпространение на електромагнитните вълни в антената.

За честотната лента X антената е с диаметър приблизително от един и половина до два метра, в който могат да бъдат разпределени триизмерно около 2 000 отделни излъчващи елементи. Името произлиза от термина «гнездо на врана» за платформата за наблюдение на най-високата мачта на кораб, от която може да се наблюдава в почти всички посоки.