www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Faz Merkezi Kaydırılan Anten (FMKA)

Resim 1: FMKA prensibi: Faz merkezinin kaydırılması sayesinde platformun kendi hareketinden doğan etki dengelenir.

Resim 1: FMKA prensibi: Faz merkezinin kaydırılması sayesinde platformun kendi hareketinden doğan etki dengelenir.

Faz Merkezi Kaydırılan Anten (FMKA)

Faz Merkezi Kaydırılan Anten (FMKA) radar işaret işlenmesi sırasında bir Uzay-Zaman Uyarlama (bakınız Uzay-zaman İşleme) yöntemini nitelemek için kullanılan bir deyimdir. Bu teknik uçaklara ya da uzay araçlarına takılı radarların parazit ortamında hareket eden hedefleri algılama yeteneğini iyileştirilmek için kullanılır. 1950 li yılların başlarından itibaren General Electric tarafından geliştirilen bu yöntem Erken Uyarı Uçaklarına takılan borda radarlarında kullanılmaya başlandı. FMKA, radarın bulunduğu platformun kendi hareketinden kaynaklanan Doppler frekansların etkisini telafi etmek için kullanılan bir teknik çözümdür. Kullanılan temel prensip, uçağın öne doğru hareketini anten açıklığını (antenna aperture) ters yönde, yani geriye doğru elektronik benzeştirerek kaydırmaktır.

Hareket eden hedefi tanıması gereken bir radarda, iki ya da daha fazla sayıda darbe periyodundaki yankı işaretleri birbirleriyle karşılaştırılır ve bu sırada oluşan faz farklarına bağlı olarak hedef tanınır. Sabit hedeflere göreli olarak hareket eden bir radarın (örneğin, Uçağa Takılı Yana Bakan Radar) bu faz farkını otomatik tanıması öyle mümkün değildir. Platformun hareketiyle sabit hedefler bile radara göre bir özgün radyal hıza ve bunun sonucunda bir Doppler frekansa sahip olurlar ve hareket eden hedeften ayırt edilemezler. Radarlarda bu etkinin halledebilmesi için FMKA yöntemi kullanılır.

FMKA-yönteminde bir Faz Dizi Anteninin faz merkezini uçağın uçtuğu yönün tersine kaydırmak mümkündür. Prensip olarak, bir gönderim darbesi bir Faz Dizi Antenin sadece ön yarısı ile yollanır. Bir sonraki darbe ise gerideki yarısı ile yollanır. Bu iki darbe arasında kalan, yaklaşık birkaç yüz mikro saniye gibi zaman aralığında uçak birkaç metre gibi bir küçük yol daha almıştır, böylece antenin geri yarısı, antenin ön yarısı ile yollanan ilk gönderim darbesi ile aynı noktada buluşur. Burada sağlanan üstünlük, sabit hedeflerin uçağa göre görünür bir radyal hızı artık kazanamamalarıdır. Bu sabit hedefler sadece Darbe Çiftinin İşlenmesi ile bastırılabilir.

Bunun sağlanabilmesi için platformun yere göre hızının, Darbe Tekrarlama Frekansının ve her bir ışıma elemanının geometrisinin birbiriyle uyumlu olması gerekir. Platform hızının hesaplanmasındaki küçük sapmalar bile sonucu ciddi bir şekilde etkiler. Alım süresi boyunca, bu tür mikro-hareketleri telafi etmek için antenin faz merkezinde bir ilave düzeltme yaparak anten çizgesinin sayısal biçimlendirme tekniğinin üstünlüklerini kullanmak mümkündür.